İlkeler

Kişi veya kurum olarak gönüllü olunabilir

Bir gönüllü katkısını sağlarken kişisel olarak veya bağlı olduğu organizasyon adına bunu yapabilir. Eğer gönüllünün adı Turnusol.org'da görülecekse kişisel veya kurumsal olarak görünmesini talep edebilir.

Gönüllülük esası sistematik emek ve zamandır

Turnusol.org'un mevcut halinde gönüllüler esas olarak emek ve zamanlarını katarlar. Veri toplama, algoritma geliştirme, blog yazma gibi konularda aktif olarak katkı sağlayabilirler. Her emek değerlidir.

Sistematik Katkı Değerlidir

Tek seferlik katkıyla da gönüllü olarak katkı sağlamış olursunuz. Ancak aylık olarak düzenli X adet (x sayısını siz belirlersiniz bu sayı 1 bile olabilir), Y eylemi (Y eylemi de haber işaretleme, blog yazma, algoritma geliştirme) gibi bir öngörüyü 3 ay devam ettirdiğiniz takdirde aktif gönüllü haline gelirsiniz.

Gönüllülü adı kendi isteğine göre sitede belirtilebilir veya saklı kalabilir.

Gönüllüler çalışmalarda adım belirtilsin dedikleri takdirde Turnusol.org'da adları belirtilir, gönüllü dilerse kısa özgeçmişi de sitede yer alır.

Gönüllülerin görüşü değerlidir

Gönüllüler Turnusol.org için proje önerilerinde bulunabilirler, sistemi eleştirebilirler.

Herhangi bir zamanda aktif katkı sağlamayı bırakabilir.

Gönüllülük bir "gönül" işidir. Gönüllülükten belirli bir sistematik beklenebilir bu ortak ana amaca hizmete eder. Öte yandan gönüllüler kişisel yoğunlukları nedeniyle artık katkı sağlayamayacaklarını açıkça ve çekinmeden bildirebilirler. Ya da çabalarını belirli bir süre dondurduklarını açıklauyabilirler. Bu onların katkılarını etkilemez.