Değerler

Ötekileştirici dilin her türlüsüne karşı olma

Ötekileştirici dil söz konusu olduğunda zaman zaman bu konuda yapılan seçimler de bilerek veya bilmeyerek yanlı olabilimkekte veya en azından diğer ötekileştirilenleri dışarıda bırakabilmektedir. Söz gelimi Suriyeli mülteciler hakkında çalışıp başka bir milliyetten mülteciler hakkında hiç çalışmamak kasıtlı olmayabilir, belirli bir konuda özelleşme ve uzmanlaşma amacını taşıyabilir ancak bunun dilin topyekün değişimine hizmet etmeyeceğine inanıyoruz.

Bu konuda yanlı olmama

Söz konusu makineleri ötekileştirici dile karşı eğitmek olduğunda yanlılık en tehlikeli konudur. Bu nedenle ötekileştirici diller arasında özellikle seçtiğimiz bir konu bulunmuyor. Veri setlerinde her ötekileştirici dil unsuruna dair yeterli miktarda veri oluşması temel hedeftir.

Ayrştırıcı dile karşı duyarlı olma

Bu yazıyı okuduğunuza göre bu başlık gereksiz olabilir ancak ayrıtırıcı dile karşı duyarlılık temel ilkelerden biridir. Bu duyarlılık günlük hayatta kullanılan sözcüklere dikkat etmekten, ötekileştirici dilin değişimi üzerine çalışıyor olmak arasında çeşitli seviyelerdedir.

Bu dili ortadan kaldırma ya da dönüştürmeye yönelme

Güneş dil teorisi çalışmaları zamanında Türkçe'deki yabancı kelimeleri çıkarmak gibi bir amaca yönelmişti. Bunun doğruluğu ve yanlışlığı bir yana dilin canlı bir organizma olduğu gerçeği onun mekanik müdahalelerle değiştirilemeyeceğini de anlamayı gerektirir. Bu durum ötekileştirici dile dair çabalarla tezat görünmektedir. Ancak medyanın dilinin son yıllarda göreli olarak değiştiğini görmek için Türkiye ve Dünya tarihindeki eski gazete başlıklarına bakmak yeterlidir.

Apolitik Olma

Ötekileştirici dille ilgili hemen her konunun derin bir politik geçmişi vardır. Mülteciler, Kürtler ve Ermeniler bu konudaki en ileri örneklerdir. Bu çerçevede apolitik bir duruşun ve dile karşı nötr bir bakışın daha efektif ve adil olacağına inanıyoruz. Kürtler hakkında ayrıştırıcı dil öğelerini araştırırken, yurdışındaki Türkler hakkında çıkan ötekileştirici dili de araştırmak, antisemitik dilin yanında islamofobik dili de tespit etmek Turnusol'un temel ilkelerinden biridir.