Yol Haritası

Turnusol'un tamamen olgun hale gelmiş ve topluluk tarafından kolayca kullanıabilecek olan bir ötekileştirici dil aracı geliştirme ve bu aracın aktif olarak "dil değişimi" hedefine doğru çalışmaya başlaması yolunda yol haritası şöyledir:

Adım 1: Yeterli Miktarda Eğitim Verisinin Üretilmesi

Algoritmanın tam öğrenme gerçekleştirebilmesi için yeterli miktardaki veri dendiğinde "yeterli" ifadesi algoritmanın %85 doğruluk ve üzerine çıkabildiği noktada gerçekleşir. Bu noktaya erişene kadar elde edilen veri halen değerlidir. Nitekim bu eğitim verisi açık kaynak olarak tüm topluluğun hizmetinde olacaktır. Aynı zamanda sadece yapay zeka için değil ötekileştirici dile karşı çalışan herkes için bir kaynak üretilmiş olacaktır.

Adım 2: Algoritmanın Açık Kullanıma Sunulması

Adım 1 gerçekleştirildikten sonra daha fazla insanın bu algoritma veya algoritmaları kullanabilmesi için aracı iyileştirmek, dokümante etmek, eğitim içerikleri oluşturmak bu adımda planlanan işlerdir. Bu adım algoritmayı kendi çalışmalarında kullanan ve Turnusol'dan bağımsız en az 10 farklı kişi söz konusu olduğunda gerçekleşmiş sayılacaktır. GitHub repoları ve benzeri yöntemlerle kullanımın takibi mümkünüdür.

Adım 3: Aktivizm

Algoritma geliştikten sonra onu sürekli olarak teyakkuz halinde tutmak ve gerek algotimanın otomatize araçlarla gerekse gönüllülerin katkıları ile içerikleri üretenlerin diyalog yolu ile ötekileştirici dile karşı dikkatli olmaya çağırma aşamasıdır. Algoritmanın önerileri ile değiştirilmiş 50 farklı haber söz konusu olduğunda adım 3 tamamlanmış olmaktadır.

Adım 4: Sosyal Etki Ölçümü

Adım 3 gerçekleştikten sonra algoritmanın bulduğu ve ve her yıl gerçekten algoritma yardımı ile düzelen içeriklerin sayısı, izlenen kaynaklarda ayrıştırıcı dilin ölçümü gibi düzenli sosyal etki ölçümü söz konusu olduğunda Adım 4 gerçekleşmiş olacaktır.

Sonuç

İnsanların eğittiği algoritma, insanların ürettiği içerikleri kontrol edebilir hale gelecek ve toplumu kutuplaştıran, zaman zaman aksiyona dönüşen nefret dili dönüşerek "eleştirel dil" ortaya çıkacaktır. Bu uzak vizyonda en sert eleştiriler bile muhatapları tarafından okunabilir hale gelecektir.