ADYA: Ayrıştırıcı Dil Yakalama Aracı

Kullanım Videosu

Amaç

Bu aracın amacı herhangi bir metinde yer alan ayrıştırıcı dil öğelerini tespit etmek, işaretlemek ve skorlamaktır. Bu ayrıştırıcı dil öğeleri aşağadaki öğeler olabilir:

KategoriÖrnekAmaç
KüfürŞerefsiz, AdiGaliz ifadeleri yakalamak
HakaretAlçak, HainGenellikle ayrıştırıcı dilde görülebilen bu kavramlardır
NegatifKüstah, HaydutKüfür ve hakaret olmasa da negatif çağrışım yapan ifadeler
NötrErmeni, Rum, Yahudi, Kürt,AleviYukarıdaki kategorilerde olmayan sadece yazının içeriğini işaretleyen kavramlardır
Olası NegatifKatil, Batılı, ZulümBu kavramlar genellikle yukarıdaki kavramlarla birlikte sık görülen öğelerdir
Olası ÇarpıtmaPanik, Coni, SevrBu kavramlar olguların çarpıtıldığında kullanılan özel göndermelerdir.
   

Ayrıştırıcı dil aşağıdaki kesimlerden birine veya hepsine yönelik olabilir:

  • Dini ve etnik azınlıklar
  • Cinsel tercihler
  • Kadınlar
  • Mülteciler

Her bir kesime ait sözcük listeleri ve kategorileri ayrıdır. ADYA bu analizleri sadece tekil bir içerik için yapabileceği gibi toplu haberler için de yapabilir.

Nasıl Çalışır?

Bu araç şu anda sadece tekil haberleri işlemektedir ve sağ üst köşede görülen Kullanıcı Girişi tıklanarak erişilir. Daha sonra çıkan listeden ADYA tıklanılır. Açılan alanda hazır bir metin gelmektedir. Buraya herhangi bir haber sitesinden kopyalanan ifade yapıştırılarak Analiz Et butonu tıklanır.

Bu durumda aşağıdaki gibi öğeler elde edilir.

İşaretlenmiş Metin

ADYA'nın yakaladığı kavramlar kategorisine göre renklendirilir. Bu ifadelerin üzerine geldiğinizde kategorisini görebilirsiniz.

adya_isaretli_metin

Örümcek Ağı Grafiği

Her bir kavramın kategorisine göre tekrarı örümcek ağı grafiği üzerinde işaretlenir. Bu grafiğin her bir ekseninde dış çepere doğru yakınlık o konuda yazıda yoğun içerik bulunduğunu gösterir. Söylem ayrıştırıcı hale geldikçe örümcek alanındaki kırmızı alan büyür.

 

Nefret Skoru

İki yazıyı karşılaştırırken hangisinin daha fazla nefret söylemine sahip olduğunu anlamak için yazının uzunluğuna da bakmak gerekir. Bu skor kesin nefret ifadelerini yazı uzunluğuna özel olarak oranlayarak sayısal bir değer elde eder. Bir yazının her kelimesi bu bağlamda nefret sözcükleri içerirse (imkansız) yazının nefret skoru 100 olacaktır. Nefret skoru çoğu kez bir yazıda 10'dan küçüktür çünkü yazarlar genellikle nefretle ilgili görüşleri içerisinde nefret sözlüğüne girmeyen argümanlar kullanırlar.

Neden Hazırladık

Medya üzerine araştırma yaparken çok uzun metinler veya kısa ancak çok miktarda bulunan metinler değerlendirilecekse bu metinlerde nefret söylemi ile ilgili araştırmalarda odaklanılacak bölümleri yakalamak zaman alabilir. ADYA'nın birinci amacı bu zamanı kısaltmakktır.

ADYA'nın ikinci amacı ise metinleri sayısal olarak karşılaştırmaktır. Bu sayede toplu analizlerde bu konudaki en sorunlu ve en sorumlu metinler ayrıştırılabilir.

Kime Hitap Eder

  • Medya üzerine araştırma yapan sivil toplum örgütleri
  • Akademisyenler
  • Serbet araşırmacılar
  • Araştırma kurum ve kuruluşları