Turnusol Ekibi

Dr. Suat ATAN:

Mühendislik ve işletme lisansından sonra, işletme bölümünde lisansüstü öğrenimine devam edip Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde “Metin Madenciliği ile Sentiment Analizi ve Borsa İstanbul üzerinde bir uygulama” konulu doktora tezi ile doktorasını tamamladı. Bir kamu kurumunda yazılım geliştirici olarak çalışıyor. “Google App Engine altında Python ile web tasarım kitabının ve İktisat ve İşletmeciler için R ile Veri Analizi adlı kitapların yazarıdır. Kişisel web sitesi: suatatan.com

Dr. Fatih Sinan Esen:

Bilkent Üniversitesi bilgisayar mühendisliği mezunudur. Bilgi Üniversitesinde MBA, Gazi Üniversitesinde İşletme alanında doktora çalışmasını tamamlamıştır. Bir kamu kurumunda başuzman olarak görev yapmaktadır. Ankara Üniversitesinde dersler vermektedir. Ağ analizi ve derin öğrenme alanarı üzerine çalışmaktadır. Bunun yanında Dumandan Sosyal Medyaya: Kitle İletişiminin Kısa Tarihi adlı kitabın yazarıdır.

Beyza Erdoğan:

Necmettin Erbakan Üniversitesinde Bilgisayar Mühendisliğinde öğrencidir. Yapay zeka üzerine çalışmaktadır. Web scraping ve veri ön işleme konuları üzerine çalışmaktadır.